Betriber mam SDK Label

Hei fannt Dir all Betriber déi de SDK Label hunn.

Logo, SDK small
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Bonnevoie

MRTA-0025
25, rue Nic Martha, L-2133 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Cents

KAUF-0049
49, rue Léon Kauffmann, L-1853 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.06.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Cents

KAUF-0038
38, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.04.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Cessange

CESS-0226
226, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Cessange

VRTE-0002
2, rue Verte, L-2667 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Dommeldange

MOSE - 0001
1, rue Mongenast - Servais, L-2161 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  05.11.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Eich

MUHB - 0151
151, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
Label vun :  01.06.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gare

FISA - 092A
92a, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gare

WLTM - 0017
17, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gasperich

VRDI-0019
19, rue Verdi, L-2664 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gasperich

VRDI-0017
17, rue Verdi, L-2664 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gasperich

GSPH-0046
46, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Gasperich

ROSS-MODU
8, rue Rossini, L-2451 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Hamm

HAMR - 0159
159, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.06.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Hamm

HAMR - 0157 A
157 A, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.06.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Kirchberg

BEFF - 0001
1, rue Anne Beffort, L-1276 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  27.11.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Kirchberg

NOPP - 0010
10, rue Noppeney, L-2231 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  27.11.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Limpertsberg

HUGO - 0059
59, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Label vun :  01.06.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Limpertsberg

WEBB - 0001
1, rue Batty Weber, L-2716 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Merl

MERL - 0152
152, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  24.05.2016
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole fondamentale Quartier Rollingergrund

ROLL-0239
239, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.04.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole précoce Quartier Rollingergrund

ROLL-0213
213, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole primaire Quartier Merl

CAHE - 0062
62, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  11.12.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecole Weimerskirch / Projet RAI

LARO - 0002
2, rue Laroche, L-1918 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  27.11.2015
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecoles Préscolaires Quartier Cents

TORN-0019
19, rue Tornaco, L-2623 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.06.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Ecoles préscolaires Quartier Eich

EICR - 0010
151, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
Label vun :  01.05.2012
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire BEGGEN

Marche - 34
34, rue de Marche, L-2125 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire BONNEVOIE

SHLE - 0055 / SHLE - MODU
55, rue Demy Schlechter, L-2521 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire BONNEVOIE Verger

VERG-039
39, rue des Vergers, L-2665 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire CENTS

KNAF - 0025
25, rue Arthur Knaff, L-1862 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire CESSANGE

CESS- 0217
217, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire DOMMELDANGE

CHTU - 0002
2, rue du Château, L-1329 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire EICH

EICR - 0016
16, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.09.2007
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire GARE

CONG - 0005 / STRR - 029A
20, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire Gasperich

GASP - 60
60, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg
Label vun :  01.02.2013
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire Gellé

CIME - 011A / GELL - 0006
6a, rue Jean- Baptiste Gellé, L-1620 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.11.2006
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire HAMM

HAMR - 157A
159, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire KIEM

BEFF - 0001
1 et 4, rue Anne Beffort, L-1276 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire MERL

ROBE - MODU
98, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire Pinocchio Inter-actions

WALF - 0016
11, rue Henri Vannérus, L-2662 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.11.2007
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire Quartier Bonnevoie

PRES - 0018
18, rue des Près, L-2349 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  27.03.2019
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire ROLLINGERGRUND

ROLL - 0213
213, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyer Scolaire Tramschapp

ERME - 0049
49 a, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Pedagogesch Institutioun

VDL – Foyers scolaires – administration

TRUS - 0167
167, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Fräizäit a Kultur

VDL – Grand Théâtre de la VDL

SHUB - 0001
1, rp. Robert Schuman, L-2525 Luxembourg /Limpertsberg
www.vdl.lu
Label vun :  15.09.2015
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport , Salle Pierre Henckes JR.

GANG - 0042
42, rue Jean-François Gangler, L-1613 Luxembourg (Bonnevoie)
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport & Centre Culturel Kirchberg

FRIE - 0040
40, bv. Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg (Kirchberg)
Label vun :  01.04.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport Beggen

ROCH - 026B
26, rue de Rochefort, L-2431 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport Cents

KAUF - 0051
51, rue Leon Kauffman, L-1853 Luxembourg (Cents)
Label vun :  13.04.2023
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport Cessange

JSPH - 0012
12, rue St. Joseph, L-1838 Luxembourg (Cessange)
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport Gasperich

ROSS - 0004
4, rue Gioacchino Rossini, L-2451 Luxembourg (Gasperich)
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall Omnisport Stade Josy Barthel

STAD - 0003
3, rue du Stade, L-2547 Luxembourg
Label vun :  01.04.2011
Pedagogesch Institutioun

VDL – Hall Polyvalent Rollingergrund

ROLL - 0239
239, rue de Rollingergrund, L-2441 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall sportif Adam Roberti

CAHE - 0062
62, bd M. Cahen, L-1311 Luxembourg
Label vun :  01.04.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hall sportif Cents

bvd - 001A
1A, bvd Charles Simonis, L-2539 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Hôtel de Ville

GUIP - 0042
42, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg
Label vun :  01.12.2009
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Jeunesse – Info Subsides

GUIP - 0028
28, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg
Label vun :  01.12.2009
Fräizäit a Kultur

VDL – Kapuzinertheater

THEA - 0009
9, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg (Ville Haute)
Label vun :  15.09.2015
Opbereede vum Ofwaasser

VDL – Kläranlag Beggen

PONT- EPUR
1, rue du Pont, L-7245 Bereldange
Label vun :  01.04.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Les 2 Musées

Collections et Ateliers HUGO-0060
60a, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
www.mhvl.lu
Label vun :  01.07.2013
Fräizäit a Kultur

VDL – Lëtzebuerg City Museum

ESPR - 0014
14, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg (Ville Haute)
www.mhvl.lu
Label vun :  14.08.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Luxembourg City Tourist Office

CHIM - 0009
9, rue Chimay, L-1333 Luxembourg
Label vun :  01.12.2009
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Office Social

EICC - 0024
90A, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg
Label vun :  01.05.2012
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Personal Délégatioun

CHPL - 0019
19, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.08.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Piscine (Bassin d’Apprentissage) Gare

COMM - 0020
20, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Label vun :  01.04.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Piscine (Bassin d’Apprentissage) Gasperich

ROSS - 0004
4, rue Gioacchino Rossini, L-2451 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Déngstleeschtungen

VDL – Salle de Gymnastique Mühlenbach-Eich

MUHB - 0151
151, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
Label vun :  01.05.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Salle Pier Pelkes Dommeldange

MOSE - 0001
1, rue Mongenast - Servais, L-2161 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Pedagogesch Institutioun

VDL – Service Capel Millebach

ECOL - 0004 / METZ - 0140
4-10, rue de l'Ecole, L-1454 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.2009
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Communal (Rocade)

LBRA - 0003
3, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2010
Fräizäit a Kultur

VDL – Service Communal Logement

ANVE - 0037
90A, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  03.06.2014
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Eaux

ROLL - 0338
338, rue du Rollingergrund, L-2442 Luxembourg
Label vun :  27.11.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Hygiène

ARLO - 0048
48, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.03.1995
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Parcs

RECK - 0313
132, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg
Label vun :  02.12.2015
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Sécurité

FAIE - 027A
27 A, av.de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Label vun :  01.11.2010
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Sports

Ateliers
90, bd de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Sports

Administration-Bâtiment Principal
90, bd de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Service Sports

Hall sportif Belair
14, rue d'Ostende, L-2271 Luxembourg
Label vun :  01.02.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Services cimetières -bâtiment technique

CROi - 0275
275, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
Label vun :  22.11.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Stadter Kierfecht

BOGE - 0001
rue Nico Klopp, L-1510 Luxembourg
Label vun :  22.11.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – T.I.C. Réseaux et Communications

ROOS - 0002
2, bv. Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.10.2012
Persouneverkéier

VDL – Véhicule et Maintenance – Autobus AVL

BOUI - 0063
63, rue Bouillon, L-1248 Luxembourg
www.autobus.lu
Label vun :  01.01.1994
Fräizäit a Kultur

VDL – Villa Vauban

REUT - 0018
18, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg (Ville Haute)
www.villavauban.lu
Label vun :  14.08.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL – Voirie & éclairage public

CLAM - 0039
3, rue des Sports, L-2548 Luxembourg
Label vun :  17.03.2015
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Bain municipal bd Royal

BAIN - 0012
12, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Label vun :  01.03.2011
Fräizäit a Kultur

VDL- Cinémathèque Salle de Projection

THEA - 0017
17, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg (Ville Haute)
Label vun :  01.05.2011
Pedagogesch Institutioun

VDL- Ecole Fondamentale Bonnevoie-Gellé -Cycle 4

ARDE-023A
23a, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.05.2012
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Hall Omnisport Hamm

HAMR - 0157
157, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg
Label vun :  01.07.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Patinoire Kockelscheuer

BETT - 0042
42, rue de Bettembourg, L-1899 Luxembourg/Kockelscheuer
Label vun :  01.02.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Piscine (Bassin d’Apprentissage) Limpertsberg

CLMT - 0001
1, rue Frantz Clement, L-1345 Luxembourg/Limpertsberg
Label vun :  01.04.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Salle de Gymnastique y compris centre sociét.

STRR - 0029
29, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg (Gare)
Label vun :  01.04.2011
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL- Service forêts

SARP - 0103
105, rue des Sept - Arpents, L-1149 Luxembourg
www.vdl.lu
Label vun :  01.07.2013
Ëffentlech Betriber, Ariichtungen a Verwaltungen

VDL-Service Pedago-Psycho-Socio-Medical

DIDE - 0110
110, av. Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg
Label vun :  01.04.2012
Pedagogesch Institutioun

Veiner Jugendhous – Maison des Jeunes

16, rue de Huy, L-9415 Vianden
Label vun :  27.07.2016
Handel

Velo Sport Center

7, Av. John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Label vun :  01.10.1997
Déngstleeschtungen

Veolia Luxembourg s.a.

Casa-Ferrero International
16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Label vun :  21.12.2023
Déngstleeschtungen

Veolia Luxembourg s.a. / BEI

1, rue Geespelt - Z.I., L-3378 Livange
Label vun :  03.07.2020
Déngstleeschtungen

Veolia Luxembourg s.a. / Parlement Européen

2, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg
Label vun :  03.07.2020
Déngstleeschtungen

Veolia Luxembourg sa

Cour de Justice de l'Union Europ.
plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg
Label vun :  26.06.2019
Déngstleeschtungen

Veolia Luxembourg sa / Livange

1, rue Geespelt - Z.I., L-3378 Livange
Label vun :  07.08.2019